Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

#VISITOPOLSKIE. Kompleksowa kampania promocyjna walorów turystycznych oraz oferty turystycznej opolskich przedsiębiorców w czasie post-covid-19

W dniu 5 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pn.: #VISITOPOLSKIE. Kompleksowa kampania promocyjna walorów turystycznych oraz oferty turystycznej opolskich przedsiębiorców w czasie post-covid-19

Środki na realizację projektu OROT pozyskała w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zadanie publiczne polegać będzie na promocji walorów turystycznych województwa opolskiego oraz prezentacji oferty turystycznej opolskich przedsiębiorców z sektora turystycznego w środkach masowego przekazu, tj.: prasa ogólnopolska, radio regionalne oraz na ogólnopolskim portalu internetowym.

Projekt zakłada m.in.: 

  • stworzenia minimum 5 artykułów w ogólnopolskim portalu internetowym,

  • serię min. 20 audycji radiowych w radiu regionalnym (audycje będą realizowane w wybranych opolskich miejscowościach),

  • minimum jeden artykuł prasowy w ogólnopolskim tygodniku o nakładzie co najmniej 50 000 egzemplarzy,

  • stworzenie spotu promocyjnego województwa opolskiego o dł. 30 sek.

Podczas kampanii promocyjnych będących przedmiotem zadania promowane będą lokalne i regionalne firmy związane z branżą turystyczną (atrakcje turystyczne, obiekty noclegowe, gastronomiczne i agroturystyczne), a także będzie promowana marka "Visitopolskie" oraz kampania "Opolskie się Wspiera". Duży nacisk będzie również kładziony na wsparcie marketingowe i promocyjne opolskich przedsiębiorców z branży turystycznej.
Zakłada się, iż nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest dotarcie z ofertą turystyczną regionu opolskiego oraz marką "Visitopolskie" do jak największego grona odbiorców w kraju. W związku z możliwością dalszego wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego (niezwykle istotnego dla pobudzenia popytu krajowego) kampania będzie również nakierowana na rodziny z dziećmi i promocję dot. wykorzystania Bonu w województwie opolskim. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 i zmniejszonym napływem turystów zagranicznych kampanie będą opierały się głównie na odbiorcach krajowych. Bezpośrednimi odbiorcami będą Polacy, głównie z województwa opolskiego. Dzięki artykułom w ogólnopolskiej prasie oraz ogólnopolskich portalach internetowych odbiorcami będą także mieszkańcy innych części Polski.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 57 800,00 zł

Przynana dotacja w ramach oferty wynosi 44 500,00 zł

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe