Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na mobilnych stoiskach OROT

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż OROT znalazła się na pierwszym miejscu w wykazie przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W dniu 9 lipca 2021 r. została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na mobilnych stoiskach OROT"
Zadanie publiczne polegać będzie na promocji produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na mobilnych stoiskach, które OROT ustawi w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Województwa Opolskiego oraz po stronie czeskiej podczas kilku sobót i niedziel w miesiącach wakacyjnych, a więc w lipcu i sierpniu 2021 r.
Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz odwołanie wielu wydarzeń typu targi krajowe i zagraniczne, masowe imprezy z udziałem szerokiego grona odbiorców, organizacja i uczestnictwo w dużych wydarzeniach, w ramach których możliwa byłaby promocja walorów turystycznych oraz dziedzictwa kulinarnego naszego regionu stały się niemożliwe. Wychodząc naprzeciw nowym standardom podyktowanym licznymi obostrzeniami sanitarnymi, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna postanowiła wyjść do turystów na otwartą przestrzeń i w formie mobilnych punktów informacji turystycznej przedstawiać będzie turystom walory naszego regionu oraz ofertę kulinarną. Zasięg terytorialny zadania publicznego będzie miał charakter międzynarodowy, gdyż mobilne punkty informacji turystycznej zostaną wystawione wspólnie z naszym czeskim partnerem: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. W ramach realizowanego wspólnie mikroprojektu pn.: "Czesko-polska współpraca transgraniczna pracowników centrów informacyjnych i firm docelowych" postanowiliśmy zorganizować mobilne punkty informacji turystycznej, działające podczas kilku wakacyjnych weekendów po obu stronach granicy (w sobotę w Czechach, a w niedzielę w Polsce). Aby uatrakcyjnić ofertę turystyczną po polskiej stronie uznaliśmy, iż świetną formą promocji stoiska będzie możliwość degustacji produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych oraz przedstawienie oferty producentów regionalnych, będących członkami sieci "Dziedzictwo Kulinarne Opolskie" i oferujących wysokiej jakości produkty.

Promocja regionu połączona z degustacją produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych będzie się odbywała w następujących 14 lokalizacjach i terminach zgodnie z załączonym plakatem.

Aktualizacja Plakat Opolskie ze smakiem.png

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 

Wartość przyznanego dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Opolskiego: 10 000,00 zł

informacja o projekcie Opolskie ze smakiem z logami-1.jpeg

Informacja o mobilnych punktach IT ustawianych po obu stronach granicy w ramach projektu tutaj

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe