Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Realizacja operacji w ramach KSOW 5/2021

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jako parter Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje projekt pn. Poznaj smaki Opolskiego Bifyja w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan operacyjny na lata 2014-2021

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 30.04.2021 – 30.10.2021r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 50 440,00 zł brutto

Zakres operacji:

W ramach realizacji operacji powstanie 12 filmów o długości 7-9 minut każdy. Filmy zostaną nagrane w 12 restauracjach województwa opolskiego, które zostały partnerami realizowanej operacji. Filmy będą dotyczyć przygotowania wybranych potraw z wykorzystaniem  produktów tradycyjnych, regionalnych i/lub lokalnych. Poza filmami powstaną dwa spoty promujące cały szlak (2 minutowy i 30 sekundowy) w wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej.

Cel operacji:

Realizacja operacji „Poznaj smaki Opolskiego Bifyja” ma na celu wesprzeć działania na rzecz dalszego długofalowego rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”, a także działania związane z aktywną promocją Szlaku i jego członków zarówno w samym województwie opolskim jak i poza jego granicami (również za granicą).

Przewidywane efekty:

natychmiastowe:

  • Efektem natychmiastowym realizacji operacji będzie 12 filmów kulinarnych (ok. 7-9 minutowych) przedstawiających przygotowanie dań i potraw z produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych w dwunastu różnych restauracjach należących do Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj” oraz dwa spoty promujące cały Szlak (2 minutowy i 30 sekundowy).

Długofalowe:

  • Pod wpływem realizacji zadania i publikacji filmów i spotów w Internecie nastąpi podniesienie świadomości atrakcyjności turystyki kulinarnej województwa opolskiego wśród mieszkańców województwa opolskiego, turystów krajowych i zagranicznych, pasjonatów poszukujących ofert związanych z tradycyjną, regionalną i lokalną kuchnią i aktywnym spędzaniem wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Internetowa kampania informacyjna przy pomocy filmów pozwoli na pokazanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i dorobku kulturowego regionu, a odbiorcy filmów będą mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych, lokalnych i regionalnych produktów charakterystycznych dla województwa opolskiego. 

Cel KSOW

1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

2: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania  się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

ologowanie.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe