Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zaproszenie na bezpłatny kurs przewodników turystycznych

Szanowni Państwo,

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Gminą Popielów zaprasza na kurs przewodników turystycznych – Latarników Dziedzictwa Kulturowego, m.in. w zakresie działalności architekta K. F. Schinkla na terenie województwa opolskiego oraz obiektów które, zaprojektował, a także tworzonego szlaku jego imienia.

Zachęcamy do udziału osoby związane z promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego, które interesują się lokalną historią, zabytkami, współpracują z parafią lub lokalnymi stowarzyszeniami, bądź są pracownikami np. urzędu miasta, gminy i chciałyby podnieść swoje kwalifikacje.

 • Kurs rozpoczyna się 29.05.2021 r. i będzie trwał (z przerwa wakacyjną) do 20.11.2021 r.

 • Kurs obejmuje dwie części: teoretyczną (133 godziny) i praktyczną w postaci 4 wycieczek (32 godziny).

 • W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli zajęcia m.in. z: Metodyki i etyki przewodnictwa; Ogólnych zasad przewodnictwa; Historii regionu na tle historii Polski; Kultury i sztuki regionu; Etnografii regionu; Metodyki i techniki prowadzenia wycieczek; Pierwszej pomocy.

 • W ramach zajęć z Kultury i sztuki regionu uczestnikom zostanie przybliżona postać i działalność Karla Friedricha Schinkla – w tym szczególnie na Śląsku.

 • Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

 • Zajęcia będą prowadzone w centrum Opola.

Obiekty schinklowskie na terenie województwa opolskiego:

- kościół katolicki w Nowym Lesie – Gmina Głuchołazy;

- kościół katolicki w Wójcicach – Gmina Otmuchów;

- kościół Ewangelicko-Augsburski w Ozimku Gmina Ozimek;

- dawny kościół ewangelicki w Strzelcach Opolskich;

- niezrealizowany projekt przebudowy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu;

- budynek dawnego zakładu dla ubogich w Kluczborku oraz kościół ewangelicki do 1945 w Biadaczu k/Kluczborka;

- budynek Rejencji Opolskiej przy placu Wolności oraz plany remontu ratusza wg K.F. Schinkla w Opolu;

- kościół w Kurzniach oraz kościół w Starych Siołkowicach – Gmina Popielów.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o przekazywanie zgłoszeń do siedziby OROT do dnia 25.05.2021 r. do godz. 9:00, drogą mailową na adres: (prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy oraz adres e-mail)

Wszelkich informacji dotyczących kursu udzieli Państwu pracownik OROT - Magdalena Szweda, tel. 77 12 521, e-mail:

UWAGA

 • pierwszeństwo mają osoby, które nie posiadają uprawnień przewodnika turystycznego oraz mieszkańcy gmin schinklowskich;

 • decyduje kolejność zgłoszeń;

 • liczba miejsc ograniczona

Projekt pn. _Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolsk.png

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe