Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego  w porozumieniu i współpracy z:

• Radą Działalności Pożytku Publicznego,

• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,

• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,

• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,

• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,

• Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,

• Stowarzyszeniem “Europa Iuvenis”

• Województwem Opolskim

 

ZAPRASZA przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa opolskiego

 

26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) w godzinach 17:00-20:00

forma online na platformie ZOOM

Posimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który znajduje się pod adresem: https://forms.gle/RfitvV1qy6wn3a5e6 do dnia 25  kwietnia 2021 roku (poniedziałek) do godziny 23:59.

Link dostępu do wydarzenia zostanie przesłany drogą mailową dzień przed spotkaniem (26 kwietnia 2021 r.)

 

Program spotkania:

Powitanie i otwarcie spotkania

-     Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

-     Andrzej Buła  - Marszałek Województwa Opolskiego

-     Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

-     Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS

-     Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM

-     Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

-     Alicja Gawinek, Prezes Zarządu OCWIP

-     Magdalena Lenartowicz, Przewodnicząca RDPP Województwa Opolskiego

 

Moderator: Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

 

Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ewentualną propozycją ich rozwiązań.

-     Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

-     Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

-     dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

-     Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.

Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

-     dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

-     Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

-     Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

Nie takie straszne RODO.

-     Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Informacje na temat działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

-     Magdalena Lenartowicz, Przewodnicząca RDPP Województwa Opolskiego

-      Alicja Gawinek, Wiceprzewodnicząca RDPP Województwa Opolskiego

plakat spotkania_opolskie.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe