Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Konkurs" Twierdza Nysa od podszewki z Nyskim Domem Kultury"

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Nysa.

 Nysa – miasto twierdza 

Nysa to miasto, którego dzieje można opowiadać godzinami. Los sprawił, że ten gród już od średniowiecza rozkwitał, miał swoje wielkie dni chwały, ale zaznawał również chwil tragicznych. Przez wieki Nysa będąc stolicą jednego z najbogatszych księstw śląskich narażona była na wiele niebezpieczeństw. W połowie XIV wieku Nysa została otoczona murami kamienno-ceglanymi. Dzięki nim miasto przetrwało oblężenie husyckie w 1428 roku. Czasy się jednak zmieniały, kolejne wojny prowadziły do wielu zmian na Śląsku, które dotknęły również Nysę. Podczas panowania Habsburgów postanowiono otoczyć Nysę nowym pasem umocnień. W taki oto sposób powstały plany nowożytnych fortyfikacji, które stworzył Johanes Schneider von Lindau na zlecenie biskupa Andreasa von Jerina. Powstał system bastionów i dodatkowych umocnień, po których do dziś pamiątką jest Bastion św. Jadwigi. Wojny Śląskie w XVIII wieku zmieniły historię miasta już na zawsze. Nysa przeszła pod panowanie pruskie, a król Fryderyk II doprowadził do budowy potężnej twierdzy, która wraz z pozostałymi twierdzami śląskimi miała chronić nowe  granice. Rozbudowywana regularnie Twierdza w Nysie z czasem stała się jedną z najpotężniejszych na terenie Prus. Jej wytrzymałość sprawdziły wojska napoleońskie w roku 1807, kiedy podczas 114 dniowego oblężenia Nysa legła w gruzach. Efektem finalnym tych wydarzeń była likwidacja biskupiego księstwa i zagarnięcie majątków kościelnych.  Jednymi z ostatnich obiektów fortecznych jakie powstały w Nysie, były te chroniące linię kolejową. Obiekty forteczne w Nysie często pełniły rolę obozów jenieckich. Tu przetrzymywano wybitnego polityka rewolucji francuskiej markiza de La Fayette czy późniejszego prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a. Pod koniec XIX wieku twierdzę stopniowo rozbierano na korzyść  rozwijającego się miasta. Miasto Twierdza oficjalnie przestaje istnieć w 1903 roku, chociaż ogłoszone znów twierdzą zostaje podczas działań II wojny światowej. Do dziś, zachował się wspaniały system nyskich fortyfikacji, który jest obecnie wielką atrakcją turystyczną miasta. Perłami w systemie obronnym są Bastion św. Jadwigi, Fort Prusy, Fort II oraz pięknie zrewitalizowany system ścieżek na Wysokich Obwałowaniach.

Marcin Nowak

W związku z projektem – „Poznaj Twierdzę od podszewki z Nyskim Domem Kultury” zapraszamy do udziału w konkursie na temat historii Twierdzy Nysa.

 

Regulamin quizu na stronie: www.NDK.nysa.pl , www.informacja-turystyczna.nysa.pl

Quiz obejmuje 100 pytań dotyczących Twierdzy Nysa. Wypełnione formularze należy wysłać do 10 maja 2021 na adres: 

Z otrzymanych dobrych odpowiedzi  -  pięć zostanie nagrodzonych.

Karta zgłoszeniowa, pytania konkursowe oraz regulamin konkursu dostępne są pod adresem:

http://www.ndk.nysa.pl/wydarzenie-1127-konkurs_twierdza_nysa_od_podszewki_z-szczegoly-61065.html  

konkurs Twierdza Nysa.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe