Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego

Projekt zrealizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy, Działanie 8.2.1. Rozwój Turystyki,  pn.: System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego.

Projekt dotyczył stworzenia wspólnego polsko czeskiego systemu informacji turystycznej dla Regionu Opolskiego i pogranicza czeskiego w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej oraz zwiększenia liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza poprzez promocje zabytków historii i dziedzictwa kulturowego, aktywnego wypoczynku oraz troski o zdrowie dla zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej.

Termin realizacji projektu: lipiec 2007 – styczeń 2008

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe