Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałanie RPOP.01.04.02 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, pn.: Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Projekt polegał na utworzeniu, przebudowie i wyposażeniu regionalnego punktu informacji turystycznej oraz na stworzeniu regionalnego portalu turystycznego wraz z systemem rezerwacyjnym w czterech językach. Dzięki jego realizacji zatrudniono profesjonalny personel, władający kilkoma językami obcymi do obsługi Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej. W ten sposób Opolszczyzna wzbogaciła się o regionalny punkt IT, pełniący niejako rolę koordynatora w działaniach na rzecz promocji atrakcji województwa opolskiego.

Termin realizacji projektu: luty 2009 – luty 2010

RPO WO 2007-2013.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe