Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Inwestycja w siebie - miarą Twojego sukcesu!

Projekt zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn.: Inwestycja w siebie - miarą Twojego sukcesu!

Projekt skierowany do 90 osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie (z terenu woj. opolskiego) w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Jako partner w projekcie współorganizowaliśmy szereg szkoleń m.in. z zakresu: agroturystyki, ekoturystyki, obsługi ruchu turystycznego, języka angielskiego, florystyki, bukieciarstwa, kosmetologii. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat poświadczający zdobycie nowych umiejętności.

Termin realizacji projektu: styczeń 2010 – listopad 2010

PO KL Logo.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe