Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, pn.: Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych realizowany przez klaster turystyczny kraju morawsko-śląskiego KLACR o.s. przy współpracy OROT.

Stworzona została transgraniczna sieć partnerów turystycznych, by wzmacniać kontakty i współpracę mieszkańców przez wspólne działania, spotkania czy warsztaty o tradycjach kulturowych i różnicach narodowych. Projekt miały również na celu rozwój kontaktów transgranicznych oraz przełamywanie barier językowych na pograniczu czesko-polskim.

Termin realizacji projektu: 2011 – 2012

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe