Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego 'Wspólne dziedzictwo' 

LOGO WD x200.jpeg

Projekt flagowy nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2014-2020 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, pn.: Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego 'Wspólne dziedzictwo'

Partner wiodący: Dolnośląska Organizacja Turystyczna. 

Partnerzy po stronie polskiej: OROT, Stowarzyszenie „Region Beskidy” (Bielsko-Biała), Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. 

Partnerzy po stronie czeskiej: Kraj Kralovehradecki, Kraj Morawskośląski, Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Destinační společnost Východní Čechy, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Rada Regionalna Trzyniec

Celem realizacji projektu jest stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie turystyki na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Współpraca ta oparta będzie na dziedzictwie przyrodniczym oraz kulturalnym po obu stronach granicy. Będzie ona miała za zadanie wspierać branżę turystyczną, tworzyć i promować produkty turystyczne, łączyć istniejące szlaki turystyczne w szlaki transgraniczne, integrować istniejące oferty w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza. Całość działań ma prowadzić do wydłużenia pobytów turystów na obszarze polsko-czeskiego pogranicza oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego.

Budżet całkowity projektu: 2 325 418,68 EURO, budżet OROT: 306 574,64 EURO, dofinansowanie z EFRR 85%.

Termin realizacji projektu: styczeń 2017 - październik 2020 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe