Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2014-2020 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Projekt: Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim.

Partner wiodący: województwo dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Partnerzy po stronie polskiej: OROT, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA“, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Powiat Ząbkowicki. 

Partnerzy po stronie czeskiej: Královéhradecký Kraj, Region Orlicko – Třebovsko,  Asociace Měst Pro cyklisty, Nadace partnerství.

Celem realizacji projektu jest opracowanie koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, przy uwzględnieniu dotychczasowych rowerowych polityk, strategii i kierunków działań regionów polskich oraz czeskich. Zostanie również stworzona „mapa drogowa“ oraz strategia marketingowo-promocyjna, które będą narzędziem wspomagającym i koordynującym prowadzenie działań inwestycyjnych w obszarze pogranicza.

Budżet całkowity projektu: 700 243,68 EURO, budżet OROT: 90 032,50 EURO, dofinansowanie z EFRR 85%.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Dokument projektowy: PDFSTANDARDY ROWEROWE WOJ. OPOLSKIE.pdf (74,43MB)

Termin realizacji projektu: luty 2017 - lipiec 2019 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe