Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Procedura wstąpienia do Opolskiej Regonalnej Organizacji Turystycznej

W ramach członkostwa oferujemy Państwu m.in.:

 • uczestnictwo w imprezach targowo – wystawienniczych w kraju i za granicą;

 • organizację wizyt studyjnych dla touroperatorów oraz dziennikarzy z kraju i za granicy;

 • promocję atrakcyjności turystycznej województwa poprzez Opolskie Centrum Informacji Turystycznej w Opolu (foldery, ulotki, wydawnictwa promocyjne, reklama na panelu LCD, na którym wyświetlane są zdjęcia i filmy promocyjne województwa opolskiego);

 • lobbing na rzecz dofinansowania ze środków UE przedsięwzięć mających kluczowe znaczenie dla promocji regionu i turystyki; 

 • szkolenia turystyczne;

 • innowacyjną promocję atrakcji turystycznych regionu;

 • wspieranie i nagradzanie za aktywną działalność pro–turystyczną na rzecz Śląska Opolskiego (konkursy promujące największe atrakcje turystyczne Regionu);

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;

 • certyfikację i wsparcie działalności punktów informacji turystycznej (w tym pomoc przy podnoszeniu standardów działalności punktów IT);

 • udział w konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez OROT (m.in. z Polską Organizacją Turystyczną) na preferencyjnych warunkach;

 • realizację projektów turystycznych, promocyjnych i szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 • reklamę poprzez media regionalne, krajowe, zagraniczne oraz social media;

 • informację na portalu www.visitopolskie.pl

 • informację i promocję na fanepage'ach OROT i Visitopolskie na FB i Instagramie;

 • współdecydowanie o kierunkach rozwoju Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz turystyki w Regionie;

 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu materiałów promocyjnych;

 • oraz wiele innych.

Prezentujemy naszą ofertę, a w niej m.in. opis naszej misji i celów, naszej szerokiej działalność i korzyści wynikających z bycia członkiem OROT. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

PDFOpolska Regionalna Organizacja Turystyczna_prezentacja i oferta small.pdf (3,71MB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.png

Procedura wstąpienia do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wygląda następująco:

1. Podjęcie decyzji o wstąpieniu w szeregi stowarzyszenia przez osoby decyzyjne (w przypadku jednostek samorządowych jest to wydanie stosownej uchwały, która stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej);

2. Wypełnienie i złożenie w siedzibie Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej;

3. Posiedzenie Zarządu OROT, podczas którego zostanie podjęta uchwała o włączeniu nowych członków;

4. Opłacenie składki członkowskiej;

             Zapraszamy do współpracy!

 

PDFDEKLARACJA CZŁONKOWSKA 2022.pdf (131,75KB)

Uchwała o wysokości składek: PDFUchwała 1 z 17.11.2023.pdf (582,36KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe