Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Sejm przyjął Tarczę 6.0

Sejm przyjął tarczę antykryzysową 6.0. Część poprawek Senatu została uwzględniona. Co się zmieniło:

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: 

• gastronomiczną, 

• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), 
• sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),

• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), 

• turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
• transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),

• edukacyjną,

• cateringową,

• usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to: 

• sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
• sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
• restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

• ruchome placówki gastronomiczne,

• pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

• przygotowywanie i podawanie napojów,

• działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
• działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
• działalność fotograficzna,

• wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

• pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

• działalność fizjoterapeutyczna,

• działalność paramedyczna,

• działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny,
• działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

• działalność obiektów sportowych,

• działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
• pozostała działalność związana ze sportem,
• działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
• działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
• działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
• działalność związana z projekcją filmów,
• pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
• nauka języków obcych,
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• działalność obiektów kulturalnych,
• działalność muzeów,
• sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
• działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
• pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
• przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
• działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
• pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
• pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
• pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
• działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
• działalność organizatorów turystyki.

 

Kluczowe rozwiązania tarczy branżowej dla branży turystycznej to: 

• Dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz gestorów obiektów hotelarskich, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

• Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. dla organizatorów turystyki, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

• Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD  79.90.A , czyli dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

• Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD  79.90.A , czyli dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

• Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod wskazanym kodem działają np. agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych. 

• Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod kodem tym działają np. agenci IATA, którzy zajmują się sprzedażą biletów lotniczych. 

• Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.

• Jednorazowe, dodatkowe postojowe dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.

• Przedłużenie przyznanej pomocy w postaci zwolnienia z ZUS oraz świadczenia postojowego na drodze rozporządzenia ułatwi przyznanie kolejnego wsparcia dla branży turystycznej. 

 

 

Sejm przyjął kilka poprawek Senatu

pomoc trafi m.in. do branży cateringowej, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych. Pomoc ma trafić również do firm zajmujących się np. przewozem autokarowym, działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy na przedsiębiorców związanych z produkcją nagrań muzycznych. W kodach PKD, które będą kwalifikować przedsiębiorcę do uzyskania pomocy znalazł się także kod odnoszący się do działalności obiektów sportowych.

Pomoc dla branży kulturalnej. Chodzi tu o przyznanie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wsparcie dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz dla pracowników muzeów.

Sejm odrzucił pomoc dla części branży turystycznej - agentów i pośredników, sprzedawców sprzętu telekomunikacyjnego, kwiaciarni, agencji reklamowych.

Odrzucił także sprzedaż przez internet napojów alkoholowych (do 18 proc.) przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy na podstawie umowy zawieranej przez internet.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe