Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

RUSZA PROJEKT W PARTNERSTWIE Z GMINĄ POPIELÓW

LOGA.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. świętego Michała Archanioła w Karłowicach,

Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną,

Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz

Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice

 

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

Poddziałanie 05.03.01 Dziedzictwo kulturowe i kultura

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0023/19-00

Wartość Projektu

Ogółem: 374 589,52 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  299 634,17 zł

Z budżetu Partnerów Projektu – 74 955,35 zł

Okres realizacji

Od 2020 r. – do 2021 r.

Cele Projektu

Projekt partnerski ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz popularyzację i poprawę jego dostępności poprzez renowację zabytkowego kościoła w Kurzniach wpisanego do rejestru zabytków, utworzenie szlaku architektonicznego K.F. Schinkla, podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat walorów i ochrony zabytków.

Realizacja Projektu 

Realizacja projektu zakłada renowację i konserwację kościoła w Kurzniach wraz z poprawą jego dostępności, obejmuje przywrócenie walorów estetycznych i architektonicznych empory i stropu nawy kościoła. Usunięte zostaną niepotrzebne elementy, uzupełnione tynki i wymieniona zostanie instalacja elektryczna, przewidziano także czyszczenie i malowanie oraz doświetlenie wnętrza, a także poprawienie jego dostępności poprzez zamontowanie na ławkach specjalnych tabliczek z numerami w piśmie Braille’a. Dzięki tym pracom, ciekawej historii oraz unikatowej architekturze zabytku, kościół stanie się kolejną atrakcją turystyczną gm. Popielów i woj. opolskiego – jako obiekt dostępny do zwiedzania oraz organizowania koncertów.

Przewidziano także działania edukacyjno-informacyjne, w tym utworzenie szlaku turystycznego „Śladami architekta K.F.Schinkla” polegające na oznakowaniu obiektów związanych z architektem poprzez montaż tablic edukacyjno-informacyjnych w gminie Popielów (2 szt.) i na terenie województwa opolskiego (8 szt.) oraz druk ulotek edukacyjno-informacyjnych, a także gminny konkurs dla dzieci i młodzieży, szkolenie dla przewodników woj. opolskiego oraz cykl 6 spotkań dla mieszkańców gminy Popielów.

Współrealizatorzy   projektu

  1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice

tel. 77 469 71 85, fax. Brak

  1. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Kontakt: ul. Żeromskiego 3, 45-052 Opole

tel. 77 441 25 21, fax. 77 441 25 21,

  1. Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona

Kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice

Tel. 602 637 560, fax. brak,

  1. Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice

Kontakt: ul. Michała 55, 46-083 Stare Siołkowice

Tel. 534 865 178, fax. brak,

 

Koordynator projektu

Artur Kansy-Budzicz

Zastępca Wójta Gminy Popielów

e-mail:

tel. (77) 427 58 24

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe