Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OROT

W dniu 25 maja 2010 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W zgromadzeniu, w którym uczestniczyło 40 osób, przedstawiono sprawozdanie za 2009 rok oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także przyjęto plan działania Organizacji na rok 2010. Podsumowano również realizację projektów własnych OROT, w tym projekt pn. „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez budowę i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej” (regionalny punkt IT oraz portal internetowy). Zastanawiano się także nad tym w jaki sposób przyciągnąć nowych członków do OROT, szczególnie wśród samorządów. Zaaprobowano prowadzone wcześniej działania związane z wydaniem informatora, dotyczącego działalność  i osiągnięć promocyjnych Stowarzyszenia. Przychylono się do pomysłu, aby przy kolejnym Walnym Zebraniu Członków OROT mianować członków honorowych stowarzyszenia (zgodnie z zapisem w statucie).

W spotkaniu wzięli udział także goście, w tym przedstawiciele mediów oraz Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Pani Teresa Karol, która podziękowała wszystkim obecnym za wsparcie prac na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i środowiska turystycznego oraz zachęciła wszystkich do dalszych wysiłków i działania na rzecz promocji atrakcyjności województwa opolskiego w kraju i zagranicą.

W  kolejnej części spotkania odbyły się wybory  ciał statutowych OROT, w tym m.in.: Prezesa, Zarządu  oraz Komisji Rewizyjnej. Na wniosek zebranych, skład nowego Zarządu rozszerzono  do 9 osób.

W skład Zarządu weszli:

1.       Pan Stanisław Rakoczy – Poseł na Sejm RP VI kadencji (ponownie wybrany na funkcję Prezesa OROT)

2.       Pan Tadeusz Troszyński – Skarbnik Województwa Opolskiego

3.       Pan Andrzej Pyziak – wójt Gminy Rudniki

4.       Pan Waldemar Kampa – wójt Gminy Turawa

5.       Pan Aleksander Juszczyk – zastępca burmistrza Miasta Nysa

6.       Pan Czesław Choroś – prezes Biura Podróży „Almatur”

7.       Pani Lidia Czurlok – Biuro Podróży „Sindbad”

8.       Pani Maria Żurek – prezes Kluczborsko – Oleskiej Organizacji Turystycznej

9.       Pani dr Maria Śmigielska

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1.       Pan Henryk Paciej, Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego (ponownie wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji)

2.       Pan Mariusz Przygoda – „PRZYGODA  MARIUSZ PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”

3.       Pani Lucyna Rurynkiewicz – „ER-Konsulting

 

DSC00698.jpegDSC00699.jpegDSC00702.jpegDSC00713.jpegDSC00721.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe