Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Rozwój Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jako parter Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje projekt pn. Wsparcie promocji i rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj - przykład dobrej praktyki w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan operacyjny na lata 2014-2020

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 30.04.2020 – 31.10.2020r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 49 988,56 zł

Zakres operacji:

wizyta studyjna dla członków Szlaku poza obszarem województwa opolskiego, uczestnictwo w imprezie promocyjno-kulinarnej oraz  wydanie folderu promującego Szlak Kulinarny Opolski Bifyj

Cel operacji:

Celem operacji jest wspierania działania na rzecz dalszego długofalowego rozwoju sieci,  jaką jest Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego Opolski Bifyj.

Przewidywane efekty:

natychmiastowe:

•         maksymalnie 24 osoby zdobędą praktyczną wiedzę w oparciu o dobre praktyki zaprezentowane podczas wyjazdu studyjnego;

•         członkowie Szlaku Kulinarnego będą mieli okazję zaprezentować swoją działalność podczas imprezy kulinarnej;

•         1 folder (5 000 egzemplarzy) z przepisami promujących Szlak Kulinarny Opolski Bifyj,  potrawy tradycyjne oraz
z wykorzystaniem produktów tradycyjnych i regionalnych z województwa opolskiego;

•         konsekwentne, strategiczne i innowacyjne działanie członków Szlaku Kulinarnego w zakresie promocji i rozwoju sieci;

•         długotrwały wysoki poziom popytu na produkty i tradycyjne i regionalne z Opolszczyzny;

•         trwałe i efektywne sposoby promocji Śląska Opolskiego, dające się zastosować w długoletniej strategii;

•         wzrost zainteresowania turystyką wiejską;

•         wprowadzenie zdrowego stylu życia w społeczeństwie, skutkujące m.in. spożywaniem produktów pochodzących od lokalnych wytwórców.

Długofalowe:

•     rozwój  sieci obiektów gastronomicznych w postaci Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj, współpracujących z lokalnymi producentami, obiektami noclegowymi i z atrakcjami turystycznymi noclegowych i turystycznych z Opolszczyzny, które poprzez swoją kuchnię kultywują i promują dziedzictwo kulinarne regionu, w szczególności z terenów wiejskich;

•         wzrost znajomości produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z terenu województwa opolskiego;

•         wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym, w tym kulinarnym oraz kulturą i atrakcjami obszarów wiejskich województwa opolskiego wśród mieszkańców regionu oraz turystów i przyjezdnych;

•         ruch turystycznych w województwie opolskim na stałym wysokim poziomie;

•         wypromowanie Szlaku i jego członków jako innowacyjnego produktu turystycznego w województwie opolskim, w kraju i zagranicą;

•         poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich m.in. poprzez napływ kapitału pochodzącego ze zwiększonego ruchu turystycznego oraz poprzez wzrost przedsiębiorczości i stworzenie nowych miejsc pracy;

•         zwiększone zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne;

•         prężnie działająca sieć kontaktów między przedsiębiorcami z obszarów wiejskich, a także między przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami z branży, oparta na współpracy i partnerstwie;

•         zawiązanie współpracy z innymi regionami w Polsce w rozwoju turystyki kulinarnej;

•         skuteczny transfer wiedzy w regionie, zarówno między przedsiębiorcami i mieszkańcami, jaki i jednostkami samorządu;

•         skrojona na potrzeby zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających Opolszczyznę oferta kulinarna oparta na tradycyjnych potrawach i daniach regionalnych;

•         rozpoznawalna i konkurencyjna marka Śląska Opolskiego, oparta również na potencjale kulinarnym regionu;

•    promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Cel KSOW

1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu 

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania  się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

baner ksow Tahoma.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe