Polecamy

 

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej

Do jednych z najważniejszych i największych przedsięwzięć, jakie miała szansę zorganizować Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, było stworzenie pierwszego regionalnego punktu informacji turystycznej. Problem lokalizacji takiego punktu został rozwiązany przy silnym wsparciu Urzędu Miasta Opola, które udostępniło lokal na ten cel. Fundusze na ten cel zostały pozyskane w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. W 2008 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej”. Rozstrzygnięcia konkursowe trwały ponad rok, ale zakończyły się dla OROT sukcesem. W lutym 2009 r. rozpoczęto roczną realizację tego przedsięwzięcia polegająca na zaadoptowaniu zniszczonego pomieszczenia, wyposażeniu go w podstawowy sprzęt oraz stworzenie regionalnego portalu turystycznego. Oficjalne otwarcie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej nastąpiło w dniu 26.02.2010 r. 

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej jest jednostką o zasięgu regionalnym, a nawet ponadregionalnym i transgranicznym. Pełni zarówno funkcję centralnej jednostki zajmującej się informacją turystyczną i działaniami promującymi region jako całość, ale także jest miejscem, gdzie uzyskać można informacje, czy materiały szczegółowe z całego terenu naszego województwa. OCIT bywa również źródłem informacji dla lokalnych punktów IT, a także jest źródłem materiałów informacyjnych, z których korzystają później lokalne punkty IT, szkoły czy jednostki samorządu terytorialnego. Celem OCIT jest bowiem pełnienie roli regionalnego koordynatora systemu informacji turystycznej, ośrodka stymulującego pozytywne trendy w tym systemie, wspierającego uczestników tego systemu.

Działalność OCIT przede wszystkim koncentruje się na profesjonalnej i sprawnej informacji turystycznej udzielanej zainteresowanym, zarówno osobiście, jak i telefonicznie, czy poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory Skype, GG oraz portale społecznościowe na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/visitopolskiepl i INSTAGRAMIE: https://www.instagram.com/visitopolskie/ 

W celu ciągłego podnoszenia jakości usług, personel OCIT na bieżąco pozyskuje materiały informacyjne od samorządów, instytucji czy firm.

Kolejny, akcent działalności Centrum kładziony jest na bieżące funkcjonowanie portalu turystycznego www.visitopolskie.pl.

Od roku 2021 portal nie podlega aktualizacji (informacje o bazie noclegowo-gastronomicznej, kalendarium wydarzeń, bieżące aktualności z dziedziny turystyki w regionie, a także wszystkie inne kategorie informacji, zawarte na portalu), gdyż planowana jest jego kompleksowa modernizacja. 

Oficjalne otwarcie:

 

 

Siedziba:

 

 

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe