Polecamy

 

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Ruszamy z realizacją kolejnego projektu: „Szlak Kulinarny Opolski Bifyj – promocja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulinarnego regionu”

KSOW loga formatka.png

               „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W dniu 22 czerwca 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, będącą partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, podpisana została Umowa nr R.U.DWO-RRW.042.1.10/2022 na realizację operacji pn. „Szlak Kulinarny Opolski Bifyj – promocja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulinarnego regionu” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023.

 

Termin realizacji operacji to 01.05.2022 – 31.10.2022

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji:  42 532,25 zł

 

Zakres operacji:

 1. Produkcja i emisja 23 audycji w radiu wraz z fotorelacjami z miejsca nagrania. Audycje promować będą zarówno członków Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”, jak i dziedzictwo kulinarne i tradycje regionu, a także produkty regionalne i lokalne.
 2. Aktualizacja i druk 2000 sztuk publikacji "Przyjazny przewodnik kulinarny Opolski Bifyj edycja 2". Pierwsza edycja publikacji (wydana w 2015 r.) cieszyła się ogromnym powodzeniem. Wydawnictwo zostało nagrodzone główną nagrodą Magellana w konkursie na Najlepszą Publikację Turystyczną 2015 roku w kategorii Przewodnik Kulinarny, wyróżnione w konkursie „Róże Regionów” podczas tragów Tour-Salon w Poznaniu w 2015 roku oraz wyróżnione w Konkursie „Opolska Marka” za rok 2016 w kategorii Promocja Regionu.
 3. Organizacja szkolenia online dla minimum 30 uczestników dot. wymiany wiedzy i dobrych praktyk na temat produktów lokalnych. Szkolenie skierowane będzie do opolskich przedsiębiorców, a jego celem będzie tworzenie marki produktu lokalnego i produkcji żywności wysokiej jakości. 
 4. Wykonanie 200 sztuk materiałów promocyjno-wizerunkowych: dużych toreb materiałowych.

 

Główne cele operacji:

 1. Szeroka promocja Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”.
 2. Wzrost wiedzy i świadomości na temat atrakcyjnych miejsc związanych z turystyką kulinarną województwa opolskiego.
 3. Informacja o produktach regionalnych i lokalnych wytwarzanych przez producentów województwa opolskiego nieprzemysłowymi metodami produkcji rolno – spożywczej.
 4. Wzrost informacji o tradycyjnej rodzimej kuchni, zwyczajach i obrzędach kulinarnych;
 5. Wzrost informacji o daniach i potrawach znajdujących się na liście produktów tradycyjnych województwa opolskiego.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW Plakat.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe