Polecamy

 

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

VisitOpolskie.pl – nowy turystyczny wymiar. Portal turystyczny województwa opolskiego jako skuteczne narzędzie e-marketingu w Regionie

W dniu 30 września 2021 r. została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pn.:

VisitOpolskie.pl – nowy turystyczny wymiar.

Portal turystyczny województwa opolskiego jako skuteczne narzędzie e-marketingu w Regionie”

 

Środki na realizację projektu OROT pozyskała w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Zadanie publiczne polegać będzie na stworzeniu nowoczesnego, intuicyjnego dla turysty, portalu turystycznego VisitOpolskie.pl , promocji walorów turystycznych województwa opolskiego oraz prezentacji oferty turystycznej na ww. portalu internetowym. Na nowym portalu będą promowani również regionalni przedsiębiorcy turystyczni - opolska branża turystyczna, co w kontekście trudnej sytuacji post-COVID będzie stanowić istotne wsparcie. Będzie to również budować spójny przekaz promocyjny województwa opolskiego, poprzez pokazanie kompleksowych propozycji turystycznych.

 

Projekt zakłada m.in.:

  • Przygotowanie nowoczesnego portalu turystycznego VisitOpolskie.pl;

  • Przygotowanie profesjonalnej bazy zdjęć województwa opolskiego.

visitopolskiepl_grafikaprojektowa.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe