Polecamy

 

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Procedura wstąpienia do Opolskiej Regonalnej Organizacji Turystycznej

W ramach członkostwa oferujemy Państwu m.in.:

 • uczestnictwo w imprezach targowo – wystawienniczych w kraju i za granicą;
 • organizację wizyt studyjnych dla touroperatorów oraz dziennikarzy z kraju i za granicy;
 • promocję atrakcyjności turystycznej województwa poprzez Opolskie Centrum Informacji Turystycznej w Opolu (foldery, ulotki, wydawnictwa promocyjne, reklama telewizyjna na panelu LCD, na którym wyświetlane są zdjęcia i filmy promocyjne województwa opolskiego);
 • lobbing na rzecz dofinansowania ze środków UE przedsięwzięć mających kluczowe znaczenie dla promocji regionu i turystyki; 
 • szkolenia turystyczne;
 • innowacyjna promocja atrakcji turystycznych regionu;
 • wspieranie i nagradzanie za aktywną działalność pro – turystyczną na rzecz Śląska Opolskiego (konkursy promujące największe atrakcje turystyczne Regionu);
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 • certyfikację i wsparcie działalności punktów informacji turystycznej (w tym pomoc przy podnoszeniu standardów działalności punktów IT);
 • udział w konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez OROT (m.in. z POT) na preferencyjnych warunkach;
 • realizację projektów turystycznych, promocyjnych i szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • reklamę poprzez media regionalne i krajowe;
 • reklamę i informację na portalu visitopolskie.pl;
 • informację i promocję na fanepage'ach OROT i Visitopolskie na FB i Instagramie;
 • współdecydowanie o kierunkach rozwoju Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz turystyki w Regionie;
 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu materiałów promocyjnych;
 • oraz wiele innych.

Procedura wstąpienia do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wygląda następująco:

1. Podjęcie decyzji o wstąpieniu w szeregi stowarzyszenia przez osoby decyzyjne (w przypadku jednostek samorządowych jest to wydanie stosownej uchwały, która stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej);

2. Wypełnienie i złożenie w siedzibie Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej;

3. Posiedzenie Zarządu OROT, podczas którego zostanie podjęta uchwała o włączeniu nowych członków;

4. Opłacenie składki członkowskiej;

 

            Zapraszamy do współpracy!

 

PDFDeklaracja Członkowska OROT.pdf

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe